Vår utrustning

Testning och inspektion (Råmaterial) Utrustning

 Metallographic  examination

Metallografisk undersökning

Metal mechanical  performance testing

Metallmekanisk prestandatestning

Spectral  detection

Spektral detektion

Gummitestutrustning

compression   stress detection

Komprimeringsspänningsdetektering

hardness test

Hårdhetstest

High temperature  aging test

Högtemperatur åldrande test

Produkter Experimentutrustning

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

Böjningsmomentdetektering för mekanisk utslagsplats

pressure resistance, air pressure detection

Tryckresistens, lufttrycksdetektering

Bending torque detection For Joints

Böjningsmomentdetektering för fogar