Keps med Con. Hål

  • Cap with Con. Hole

    Keps med Con. Hål

    Vi (CNG) levererar 300CH lock med kon.hål, det används för att ansluta rörets öppning, och dess funktion är densamma som huvudet och locket.De används för att ansluta Standpipe för att styra, distribuera eller stödja rörledningen i olika storlekar eller riktningar. Genom spåranslutning sparas projekttiden mycket med snabb installation och enkelt underhåll.