90 Minska armbågen

  • 90 Reducing Elbow

    90 Minska armbågen

    Vi (CNG) levererar stil 90RT 90 ° reducerande armbåge med gängad liten ände (Add-a-cap). De används för att ansluta Standpipe för att styra, distribuera eller stödja rörledning i olika storlekar eller riktningar. Genom spåranslutning sparas projekttiden mycket med snabb installation och enkelt underhåll.